Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4
Pozvánka na akci Běh pro hospic dne 4.6.2024, start u OÚ v Komorní Lhotce od 15 hod
5 6
Pozvánka na svépomocnou skupinu dne 6.6.2024 od 16,00 hod v SEN centru v Třanovicích
7 8
Pozvánka na akci "Chyť a pusť" dne 8.6.2024 od 9hod na Mušáleckých rybnících v Třanovicích
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj a dotace > Publicita > NAUČNÁ STEZKA - Spoločne k poznaniu a ochrane prírody

NAUČNÁ STEZKA - Spoločne k poznaniu a ochrane prírodyProgram cezhraničnej spolupráce.jpg

Fotogalerie z návštěv obou obcí 

Název projektu: Spoločne k poznaniu a ochrane prírody

Vedoucí partner: Obec Terchová

Hlavní přeshraniční partner: Obec Třanovice

Prioritní osa: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

Oblast podpory: Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny

Kód pro oblast prioritního tématu: Podpora biodiverzity a ochrana přírody (včetně Natura 2000)

Výchozí situace:

Obec Třanovice leží v severovýchodní části České republiky. Poloha obce s typicky rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí Beskyd a nedalekými rekreačně využívanými vodními nádržemi Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky pro občany obce. Středem obce protéká z jihu na sever řeka Stonávka. V 60. letech minulého století si rostoucí ostravský průmysl vynutil stavbu nádrže Těrlicko. Problém s množstvím naplavenin z Beskyd a Podbeskydí, každoročně přivedených Stonávkou až k nádrži, vedl ke stavbě různých protiopatření. Především to byla částečná regulace Stonávky, a to až do vzdálenosti 10,8 km od přehrady, tedy i na území Třanovic. Regulace spočívala ve vybudování příčných spádových objektů – kamenných skluzů. Dnes okolí těchto míst, kde obec právě začíná realizovat projekt lesoparku, nabízí kouzelná zákoutí k procházkám, pozorování přírody i odpočinku. Obec se v posledních deseti letech aktivně zapojila do pozemkových úprav. Díky Státnímu pozemkovému úřadu se tak podařilo obnovit bývalé Kapplovy rybníky na toku Mušalec a vybudovat nový rybník u řeky naproti obecnímu úřadu. Jejich účelem je zadržování vody v krajině a taktéž slouží jako nové biotopy zejména pro obojživelníky. Realizace projektu zabezpečí ochranu rybníků před znečištěním a vybudování pozorovacích přístřešků umožní obyvatelům přístup k rybníku bez zásahu do jeho biotopu. Zároveň vybudování naučné stezky umožní návštěvníkům poznat přírodu v okolí a napomůže tak k ochraně fauny a flóry. Tímto projekt rozšíří a naváže na aktivity k poznání a ochraně životního prostředí, které se už v obci uskutečňují. V Kapplově dvoře – revitalizovaném zemědělském brownfieldu -  je vybudována galerie obnovitelných zdrojů a vzdělávací Zelené centrum, kde chodí na exkurze environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) žáci a studenti nejen z České republiky. Během exkurze se dovědí, co to znamená „revitalizovat brownfields“, o obnovitelných zdrojích energie, hospodaření s odpady a využívání sluneční energie a biomasy.  

Hlavní cíl projektu:

Podpora zachování přírodního a kulturního dědictví regionu Terchovské doliny a regionu povodí Stonávky prostřednictvím podpory řešení (jinakosti) protipovodňových opatření a vybudování naučných stezek s využitím zkušeností obou partnerů projektu.

Specifické cíle projektu:

V rámci projektu jsou definované dva specifické cíle:

1. Realizace protipovodňových opatření výsadbou nové zeleně a rekultivací lesa a podpora     ochrany a poznání přírody obou regionů vybudováním naučných stezek s rozhlednou v Terchové a přístřešky v Třanovicích.

2. Vytváření a prohloubení vazeb mezi obyvateli obou obcí prostřednictvím poznávání přírody, její ochrany a využití toho, co nabízí v obou regionech.

Popis aktivit hlavního přeshraničního partnera – Obec Třanovice:

1. Vybudování naučné stezky s přístřešky

V rámci aktivity byla vybudována naučná stezka s info tabulemi, panoramatickou tabulí a interaktivními tabulemi. Naučná stezka je doplněna lavičkami, cyklo stojany a odpadkovými koši. Tato stezka se bude využívat i k učení v přírodě, čímž se bude pokračovat v projektu Zeleného centra a vybudované galerie obnovitelných zdrojů energie. Naučnou stezkou se dosáhne dalšího vzdělávání a možnosti poznání přírody. Tak bude moci být aplikováno i nové vzdělávací téma pro exkurze: hospodaření s vodou v krajině. Část trasy naučné stezky již existovala, ale vyžadovala v rámci projektu úpravu. Další část je nově vybudována, jde o mlatový chodník, což znamená, že se používají přírodní materiály – kámen, na dvou místech je vybudována nová lávka. V obci byl v roce 2014 vytvořen nový rybník, který slouží jako podpora proti povodním. Aby byla zabezpečena čistota a nenarušení fauny a flóry tohoto rybníku, je zde vybudován pozorovací přístřešek jako molo na vodě. Další přístřešek je vybudován u obnovených Kapplových rybníků na toku Mušalec na pevném břehu a třetí přístřešek, který poskytne výhled na panorama Těšínských Beskyd, stojí na vyvýšeném místě podél naučné stezky. Jeho využití je vhodné i za nepříznivého počasí, je zde instalována panoramatická mapa.

Na webových stránkách obce je vytvořena webová aplikace přinášející informace o fauně a flóře regionu a obnovitelných zdrojích. Zároveň jsou zde zveřejněny informace i o obci Terchová. 

2. Společné setkání obou partnerů

U vedoucího partnera v Terchové se uskutečnilo dne 18. 9. 2015 setkání s prohlídkou naučné stezky a rozhledny včetně výsadby dřevin a keřů. Realizovaná výsadba poukázala na nutnost obnovy lesů jako opatření před povodněmi a zároveň vysazení stromů do tvaru „Terchovského srdca“ ukázalo na možnost realizace opatření i zajímavým způsobem vyzdvihujícím přednost regionu. Zároveň se uskutečnila také exkurze žáků ze ZŠ Třanovice v Terchové, kde jim v místní škole byla přiblížena fauna a flóra zdejšího regionu formou výuky v přírodě. Žáci byli seznámeni s potřebou výsadby lesa jako protipovodňového opatření. 

V rámci aktivity se uskutečnilo 25. 9. 2015 setkání v Třanovicích pro děti i dospělé návštěvníky z Terchové, kde bylo prezentováno využití obnovitelných zdrojů energie, naučná stezka a realizace protipovodňových opatření. U rybníků, které jsou jedním z opatření na záchyt vody v obci, byly představeny dva vybudované pozorovací přístřešky, jeden z nich přímo na hladině vody, aby byla zabezpečena ochrana vodní fauny a flóry, ale bez vnějšího zásahu. Návštěvníci si vyzkoušeli i třetí přístřešek na naučné stezce, poskytující krásný výhled na panorama Těšínských Beskyd.

Popis aktivit vedoucího partnera – Obec Terchová 

1. Vybudování naučné stezky s rozhlednou

V rámci aktivity byla vybudována naučná stezka na části již existující stezky, doplněná o informační tabule s popisem a fotografiemi, které přibližují faunu a flóru Terchovské doliny. Stezku mohou využívat i žáci ZŠ v Terchové a z okolních obcí jako školu v přírodě nebo využít poznatky v hodinách přírodopisu. Naučná stezka je doplněna o rozhlednu na kopci nad vsí, aby lidé měli motivaci vystoupit až nahoru. Samotná rozhledna je umístěna na místě, kde ve filmu „Jánošík“ z roku 1935 stála šibenice. Základní pilíře rozhledny jsou umístěny na všechny světové strany a celá rozhledna má tvar jehlanu. Vybudováním naučné stezky a postavením rozhledny se podpořila snaha o zachování přírodního a kulturního dědictví regionu.   

2. Výsadba zeleně a rekultivace lesa

V rámci aktivity byla realizována nová výsadba zeleně – lesa. Jedná se o místo pod rozhlednou, které muselo být vykáceno z důvodu napadení dřevin škůdcem, byla tedy potřebná rekultivace tohoto místa. Vykácení lesa totiž způsobuje rychlejší stékání vody do řeky Varínky, na kopcích pak nezůstává žádná voda a snadno dochází k povodním. Jednu takovou ničivou povodeň zažila Terchová nedávno. Výsadba má podpořit opatření proti povodním v regionu Terchovské doliny. Stromy jsou vysázeny do tvaru srdce,  čímž vznikne pomyslné „Terchovské srdce“, o kterém se zpívá v jedné místní písni, a které by občanům a všem návštěvníkům připomínalo potřebu ochrany přírody a zachování malebnosti regionu.   

Více informací o obci Terchová a realizaci projektu u vedoucího partnera lze nalézt na www.terchova.sk

Tabule naučné stezky

Panorama Beskyd

Průvodce NS

Otázky k NS

Interaktivní tabule - rostliny

Interaktivní tabule - živočichové


Počasí

Středa Zataženo 19/13 °C
Čtvrtek Oblačno 18/12 °C
Pátek Zataženo 20/9 °C
Sobota Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 28/14 °C