Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4
Pozvánka na akci Běh pro hospic dne 4.6.2024, start u OÚ v Komorní Lhotce od 15 hod
5 6
Pozvánka na svépomocnou skupinu dne 6.6.2024 od 16,00 hod v SEN centru v Třanovicích
7 8
Pozvánka na akci "Chyť a pusť" dne 8.6.2024 od 9hod na Mušáleckých rybnících v Třanovicích
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj a dotace > Kanalizace

Kanalizace

 

 Formulář žádosti o dar na výstavbu kanalizační přípojky:

 zadost_dar_kanalizacni_pripojky.pdf

 

 

Informace o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu splaškové kanalizace v Třanovicích a o postupu při zřizování kanalizačních přípojek

1.       Dne 27.1.2023 byl Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství vydán kolaudační souhlas k užívání stavby vodního díla „Splašková kanalizace – trasy A, C“ a „Splašková kanalizace – trasy D, G“.

V souvislosti s vydáním tohoto kolaudačního souhlasu sdělujeme, že je možné při splnění níže uvedeného postupu realizovat kanalizační přípojky včetně jejich připojení na stokovou kanalizační síť provozovanou společností Třanovice služby, o.p.s.

 

2.       Postup při přípravě a realizaci vlastní kanalizační přípojky

(pro zájemce o budoucí připojení nemovitosti ke splaškové kanalizaci):

a)      pro přípojku splaškové kanalizace je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci a zajistit územní rozhodnutí či územní souhlas, bez kterého nelze připojení ke splaškové kanalizaci realizovat,

b)      součástí projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být stanovisko provozovatele splaškové kanalizace (Třanovice služby, o.p.s.) k územnímu řízení či územnímu souhlasu,

c)       po nabytí právní moci územního rozhodnutí či vydání územního souhlasu je možno přistoupit k realizaci kanalizační přípojky,

d)      zahájení stavebních prací v ochranném pásmu inženýrských sítí provozovaných společností Třanovice služby, o.p.s. (u realizace kanalizační přípojky vždy !!) oznámí stavebník minimálně 15 dnů předem provozovateli (formulář oznámení viz https://ops.tranovice.org/dokumenty/ ), na základě tohoto oznámení bude udělen souhlas se zahájením stavebních prací v ochranném pásmu inženýrských sítí a s připojením potrubí kanalizační přípojky k veřejné splaškové kanalizaci (nezaměňovat se souhlasem k vypouštění odpadních vod !!!),

e)      po provedení připojení (před zasypáním přípojky !!!) je potřeba  alespoň 2 dny předem vyzvat provozovatele kanalizace (Třanovice služby, o.p.s.) ke kontrole správnosti realizovaného připojení a provedení kanalizační přípojky (dle schválené projektové dokumentace), doklad o provedení kontroly je podmínkou k následnému vydání souhlasu s vypouštěním odpadních vod do splaškové kanalizace formou smlouvy o odvádění splaškových vod,

f)       odvádění splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace je podmíněno uzavřením smlouvy o odvádění splaškových vod s provozovatelem kanalizační sítě (Třanovice služby, o.p.s.). Tyto smlouvy je možno uzavírat po ukončení správního řízení provozovatele s Krajským úřadem a to předběžně od 1.3.2023

g)      bez této smlouvy není možné jakýmkoliv způsobem odvádět splaškové vody do stoky veřejné kanalizace (nejen kanalizační přípojkou, ale rovněž přečerpáváním do kanalizačních šachet !!!),

h)      neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je porušením zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích (§32 odst.5 písm. c),

i)        až po uzavření smlouvy o odvádění splaškových vod je možné propojit domovní kanalizaci s potrubím kanalizační přípojky (k uzavření smlouvy je potřeba doložit stav vodoměru).

 

3.       Zajištění a realizace přípojky splaškové kanalizace jsou zcela v kompetenci a na náklady žadatele o připojení.

Veškeré individuální dotazy týkající se přípravy a provádění přípojek splaškové kanalizace, všech potřebných žádostí, stanovisek, vyjádření, projektové dokumentace, územního rozhodnutí (územního souhlasu) a smlouvy o odvádění odpadních vod je možné směřovat na pracovníky provozovatele kanalizační sítě Třanovice služby, o.p.s., u nichž bude možné získat informace o konkrétním postupu, případně si sjednat informační schůzku.

 

kontaktní údaje:            tel. 777 735 271, e-mail: bilan.ops@tranovice.org 

                                         tel. 778 969 168, e-mail: sikora.ops@tranovice.org

                                             tel. 558 694 262, e-mail:  ops@tranovice.org

4.       Podpora

Obec Třanovice připravuje pro vlastníky nemovitostí finanční podporu pro vybudování kanalizačních přípojek ve výši:

·         délka přípojky do 50 m – 10 000,- Kč,

·         délka přípojky od 50 do 100 m – 15 000,- Kč,

·         délka přípojky nad 100 m nebo domácí čerpací stanice – 20 000,- Kč

Podporu schvaluje rada obce nebo zastupitelstvo na základě žádosti, ke které bude doložena smlouva o odvádění odpadních vod, uzavřená s provozovatelem kanalizační sítě Třanovice služby o.p.s.

Žádost je k dispozici na webových stránkách obce ( https://www.tranovice.cz/file.php?nid=18048&oid=9226156 ) nebo na podatelně OÚ.

 

5.       Realizace

V průběhu realizace přípojky splaškové kanalizace je nutno důsledně dbát na splnění všech požadavků, které budou stanoveny ve vyjádření provozovatele kanalizační sítě k projektové dokumentaci přípojky a přípojku je potřeba realizovat v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Výběr zhotovitele kanalizační přípojky je zcela v kompetenci stavebníka (žadatele).

 

Archiv
Nebyly nalezeny žádné zakázky.

Počasí

Čtvrtek Oblačno až zataženo s bouřkami 18/13 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 20/9 °C
Sobota Zataženo 20/14 °C
Neděle Oblačno 25/14 °C