Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.czNaposled přidáno

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/ 2018
13.12.2018 12:58

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 8/2018
13.12.2018 12:57

Publicita
Třanovické dožínky podpořeny z nadačního fondu Dobrý soused Hyundai
11.12.2018 12:08

Úřední deska
2. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
07.12.2018 11:29

Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - období 2020 - 2022 - SOPS
07.12.2018 07:35

Úřední deska
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Sdružení obcí Povodí Stonávky
07.12.2018 07:30

Informace OÚ
Oznámení - změna úředních hodin - HZS MSK Frýdek-Místek
06.12.2018 08:18

Úřední deska
Návrh rozpočtu Obce Třanovice na rok 2019
30.11.2018 13:38

Archiv úřední desky
VV - Rozhodnutí o rozkladu účastníka řízení - "Silnice I/68 Tř - Ne"
28.11.2018 09:58

Archiv úřední desky
VV - Rozhodnutí - o rozkladu účastníka řízení - "Silnice I/68 Tř - Ne - část II."
28.11.2018 09:51

Pov.zveřejňované informace
žádost 1/2018 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací
23.11.2018 08:50

Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích
22.11.2018 07:44

Archiv úřední desky
VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
14.11.2018 13:29

Informace OÚ
Změna ve svozu odpadů v roce 2019 - HARMONOGRAM
13.11.2018 14:06

Fotogalerie
Den obce 13.10.2018
09.11.2018 10:22

Fotogalerie
Setkání u Čtyřmezníku 28.9.2018
09.11.2018 10:13

Archiv úřední desky
VV - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
08.11.2018 08:22

Fotogalerie
Třanovické dožínky 1.9.2018
06.11.2018 12:37

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/ 2018
01.11.2018 12:45

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2018
01.11.2018 12:43

Informace OÚ

Oznámení - změna úředních hodin - HZS MSK Frýdek-Místek
06.12.2018 08:18

Změna ve svozu odpadů v roce 2019 - HARMONOGRAM
13.11.2018 14:06

Sdružení obcí povodí stonávky - Rozpočtové opatření č.3/2018
05.09.2018 07:47

Stonávka č. 3/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:53

Stonávka č. 2/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:52

Stonávka č. 1/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:48

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
12.06.2018 10:36

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
12.06.2018 10:35

Pošta Partner v Třanovicích
16.05.2018 09:55

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK
04.05.2018 11:27

více>>

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/ 2018
13.12.2018 12:58

Rozpočtové opatření č. 8/2018
13.12.2018 12:57

2. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
07.12.2018 11:29

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - období 2020 - 2022 - SOPS
07.12.2018 07:35

Návrh rozpočtu na rok 2019 - Sdružení obcí Povodí Stonávky
07.12.2018 07:30

Návrh rozpočtu Obce Třanovice na rok 2019
30.11.2018 13:38

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/ 2018
01.11.2018 12:45

Rozpočtové opatření č. 7/2018
01.11.2018 12:43

SOPS - rozpočtové opatření č. 4
09.10.2018 13:20

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/ 2018
13.09.2018 13:32

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).