Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Informace OÚ
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.3.2020
19.02.2020 11:14

pdf.png pdf.png

Úřední deska
Záměr obce - Pronájem kancelářských prostor
18.02.2020 13:08

pdf.png

Úřední deska
Rozhodnutí Změna stavby před jejím dokončením - Splašková kanalizace - trasy "D" a "G"
18.02.2020 12:55

pdf.png

Informace OÚ
Důležité upozornění - od 1.1.2021 elektronická forma oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
17.02.2020 11:58

pdf.png

Informace OÚ
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 6.3.2020
17.02.2020 08:51

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 5.3.2020
14.02.2020 11:27

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 4.3.2020
14.02.2020 11:25

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
zaproszenie na sejmik gminny Trzanowice 2020
30.01.2020 11:00

pdf.png

Odpady
odvoz komunálního odpadů r. 2020
28.01.2020 11:32

pdf.png

Informace OÚ
sběrný dvůr Třanovice - otevírací doba
28.01.2020 11:29

Úřední deska
Informace o zveřejnění - Rozpočet 2020, Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 - SOPS
21.01.2020 07:55

pdf.png

Obecní vyhlášky
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
20.01.2020 10:23

pdf.png

Obecní vyhlášky
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
20.01.2020 10:22

pdf.png

Obecní vyhlášky
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
20.01.2020 10:21

pdf.png

Obecní vyhlášky
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za KO
20.01.2020 09:25

pdf.png

Informace OÚ
OZV - Místní poplatek z KO
07.01.2020 09:51

pdf.png

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Třanovice na r. 2020
20.12.2019 10:19

pdf.png

Úřední deska
Rozpočet obce Třanovice na rok 2020
20.12.2019 10:17

pdf.png

Zápisy a usnesení
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16. prosince a 2019
19.12.2019 07:45

pdf.png

Úřední deska
VV - Opatření obecné povahy
10.12.2019 11:09

pdf.png pdf.png

Informace OÚ

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.3.2020
19.02.2020 11:14

pdf.png pdf.png

Důležité upozornění - od 1.1.2021 elektronická forma oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
17.02.2020 11:58

pdf.png

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 6.3.2020
17.02.2020 08:51

pdf.png pdf.png

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 5.3.2020
14.02.2020 11:27

pdf.png pdf.png

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 4.3.2020
14.02.2020 11:25

pdf.png pdf.png

zaproszenie na sejmik gminny Trzanowice 2020
30.01.2020 11:00

pdf.png

sběrný dvůr Třanovice - otevírací doba
28.01.2020 11:29

OZV - Místní poplatek z KO
07.01.2020 09:51

pdf.png

Výběrové řízení - Obec Hnojník
07.10.2019 16:50

pdf.png

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí
02.05.2019 13:34

pdf.png pdf.png

více>>

Úřední deska

Záměr obce - Pronájem kancelářských prostor
18.02.2020 13:08

pdf.png

Rozhodnutí Změna stavby před jejím dokončením - Splašková kanalizace - trasy "D" a "G"
18.02.2020 12:55

pdf.png

Informace o zveřejnění - Rozpočet 2020, Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 - SOPS
21.01.2020 07:55

pdf.png

Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Třanovice na r. 2020
20.12.2019 10:19

pdf.png

Rozpočet obce Třanovice na rok 2020
20.12.2019 10:17

pdf.png

VV - Opatření obecné povahy
10.12.2019 11:09

pdf.png pdf.png

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2019
12.09.2019 11:09

pdf.png

Rozpočtové opatření č. 5/2019
12.09.2019 11:07

pdf.png

Seznam nemovitých věcí
03.09.2019 14:40

xls.png

VV - Opatření obecné povahy - MZe
02.09.2019 14:21

pdf.png

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).