Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních poplatcích

06.11.2017 10:35
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Třanovice č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Třanovice

16.09.2015 15:00
 
 

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třanovice

27.04.2015 09:07
 
 

Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Třanovice

15.12.2014 16:28
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatků ze psů

02.07.2013 08:17
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

02.07.2013 08:16
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o závazné části územního plánu obce Třanovice

10.10.2005 13:53
 
 

Vyhláška č. 1/97 o znaku a praporu obce Třanovice a jejich užívání

27.06.2005 09:34
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Třanovice č. 1/99 o pozemních komunikacích

27.06.2005 09:29
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 5/ 2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Třanovice

27.06.2005 09:27