Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

02.05.2019 12:31 (platnost do: 20.05.2019)
 
 

VV opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

02.05.2019 12:24 (platnost do: 09.05.2019)
 
 

VV - opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu

02.05.2019 09:41 (platnost do: 20.05.2019)
 
 

VV - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého

17.04.2019 16:19 (platnost do: 03.05.2019)
 
 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - 2018

15.04.2019 14:12 (platnost do: 16.05.2019)
 
 

4. zasedání zastupitelstva Obce Třanovice

15.04.2019 13:27 (platnost do: 24.04.2019)
 
 

VV-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

27.03.2019 16:05 (platnost do: 12.04.2019)
 
 

Výroční zpráva - STONAX

25.02.2019 08:10 (platnost do: 18.03.2019)
 
 

VV - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - splašková kanalizace trasy D a G

01.02.2019 13:31 (platnost do: 18.02.2019)
 
 

VV - pověření Ing. Jiřího Czerneka výkonem funkce odborného hospodáře

30.01.2019 08:02 (platnost do: 15.02.2019)