Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Zastupitelstvo obce Třanovice 2014-2018

16.01.2007 10:55

Členové zastupitelstva obce Třanovice pro volební období 2014-2018:
(řazeno abecedně)

Gomola Josef
Guznar Martin
Ing. Janczyk Zbyhněv
Jochymek Ryszard
Kaletová Anna
Ing. Korč Břetislav
Ing. Korč Petr
Mgr. Krawiec Michal
Kubíček Radomír
Lejka Miroslav
Mazurek Richard
Mgr. Molitor David
Ovčaří Jan
Bc. Tomiczek Jan
Mgr. Tomiczek Jiří

Rada obce :

starosta Bc. Jan Tomiczek
místostarosta Miroslav Lejka
další členové Josef Gomola, Ing. Petr Korč, Martin Guznar


Výbory zastupitelstva obce:
(zřízené v souladu s ust. §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích):

Finanční výbor

předseda: Ing. Břetislav Korč
členové: Richard Mazurek, Erika Husová

Kontrolní výbor

předseda: Anna Kaletová
členové: Radomír Kubíček, Jiří Tomiczek

Výbor pro národnostní menšiny

předseda: Ryszard Jochymek,
členové: Mgr. Beata Nowoková , Marian Jochymek


Komise rady obce:
komise pro kulturu a školství - Mgr. David Molitor,
komise životního prostředí – Jan Ovčaří,
komise pro rozvoj obce - Ing. Zbyhněv Janczyk,
komise informační (mediální) – Radomír Kubiček,
komise sociální a bytová a pro rodinu –Mgr. Jiří Tomiczek