Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Pozvánka na svépomocnou skupinu dne 30.5.2023 v SEN centru v Třanovicích
31
Pozvánka na Fyzioterapii formou feldenkraisovy metody - 31.5.2023 sál OÚ Třanovice
1 2 3
Pozvání na školní radovánky 2023
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Informace pro voliče - volba prezidenta 2023

Informace pro voliče - volba prezidenta 2023Informace pro voliče

Kdy budeme volit prezidenta?

 

Volba prezidenta se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Doba hlasování: pátek 14:00 - 22.00 hod., sobota 8:00 - 14:00 hod.

V případě konání druhého kola volby prezidenta se hlasovací lístky nebudou doručovat občanům domů, ale budou k dispozici přímo ve volebních místnostech.

Kdo je voličem?

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let, a nemá

-          omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a

-          omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

 Cizinci ve volbě prezidenta České republiky nehlasují.

 Voličské průkazy

 

 Pokud volič nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu, který opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu voličů v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí.

O vydání voličského průkazu se žádá na obecním úřadu příslušném podle místa trvalého pobytu voliče. Voliči s trvalým pobytem v Třanovicích tedy žádají o vydání voličského průkazu Obecní úřad Třanovice. Pokud volič dlouhodobě pobývá v zahraničí a je na příslušném zastupitelském úřadě zapsán ve zvláštním seznamu voličů, žádá o voličský průkaz tento zastupitelský úřad.

 O vydání voličského průkazu lze požádat: 

       A: Podáním doručeným našemu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do pátku 6. ledna 2023 do 16:00 hodin (v případě konání druhého kola volby prezidenta lze doručit žádost o voličský průkaz na 2. kolo do pátku 20. ledna do 16:00 hodin)  Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky obce Třanovice zevbq7d). Nově lze žádost v elektronické podobě podat i prostřednictvím online služeb státu (Portál občana na webu: https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni).

Žádost o volič. průkaz

V žádosti nezapomeňte kromě svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu) uvést rovněž informaci, zda žádáte o voličský průkaz pouze na první kolo, nebo obě kola, zda si voličský průkaz vyzvednete osobně, prostřednictvím zmocněnce, případně na jakou adresu Vám máme voličský průkaz zaslat.

 

  1. Osobně, a to do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do středy 11. ledna 2023 do 16:00 hodin
    (v případě konání druhého kola volby prezidenta lze o voličský průkaz na 2. kolo požádat osobně do středy 25. ledna do 16:00 hod.).

Pokud budete o voličský průkaz žádat osobně, není třeba sepisovat žádnou žádost, úředník ověří Vaši totožnost a sepíše s Vámi úřední záznam. Agenda voličských průkazů je na našem  úřadu  vyřizována na podatelně v přízemí budovy obecního úřadu, příp. v kanceláři 1.NP obecního úřadu (použijte vyvolávací systém).

Zatímco žádost o vydání voličského průkazu lze podat již nyní, výdej voličských průkazů bude zahájen až 29. prosince 2022.  Obecní úřad předá voličský průkaz voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.  

Žádat lze o voličský průkaz na obě kola nebo jen na jedno kolo. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, vydáme mu voličský průkaz pro obě kola volby prezidenta.

Jak již bylo uvedeno výše, před druhým kolem volby prezidenta (bude-li se konat), lze o vydání voličského průkazu požádat osobně ještě do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin, nebo doručit písemnou žádost (při splnění shora uvedených náležitostí podání) do 20. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Počet volebních okrsků v Třanovicích je 1, jeho sídlo je v sálu obecního úřadu Třanovice 250

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 Již nyní můžete své požadavky hlásit na obecní úřad:

-          telefonicky: 558 696 161,

-          e-mailem: tomanova@tranovice.cz

Ve dnech voleb se můžete s požadavky na příchod komise s přenosnou volební schránkou obracet buď na obecní úřad, nebo přímo na okrskovou volební komisi ve své volební místnosti

Jak mohou uplatnit volební právo voliči umístění v nemocnicích nebo jiných obdobných zdravotních a sociálních zařízeních?

Pokud bude volič v době voleb např. v lázních, v nemocnici apod.) může volič postupovat následovně:

  1. a)  požádat ještě před nástupem do zařízení obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu (bližší informace k vydávání voličských průkazů – viz výše).
  2. b)  požádat správu zařízení o zápis do zvláštního seznamu voličů. Správa zařízení s voličem vyplní tiskopis, který bude následně osobou, která stojí v čele zařízení, doručen nejpozději do 9. ledna 2023 obecnímu úřadu v místě, kde je volič umístěn (hospitalizován). Tento obecní úřad následně informaci předá obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče.

 Lze hlasovat v zahraničí?

Odevzdat hlas svému kandidátovi může volič i v zahraničí, a to na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, avšak za zákonem stanovených podmínek.

Voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky a dlouhodobě pobývají v zahraničí, mají možnost do 4. prosince 2022 požádat zastupitelský úřad v místě svého pobytu o zápis do zvláštního seznamu voličů.

Voliči s trvalým pobytem v České republice, kteří krátkodobě pobývají v zahraničí (např. na dovolené, služební cestě apod.), mohou hlasovat pouze na voličský průkaz, o který požádali v místě svého trvalého pobytu.

Pokud volič po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbě prezidenta, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta nebo ve dny volby okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Kontakty na OÚ Třanovice

Ing. Karina Tomanová, tel.: 558 696 164, e-mail: tomanova@tranovice.cz


Počasí

Pátek Jasno 22/13 °C
Sobota Polojasno 21/10 °C
Neděle Jasno 23/9 °C
Pondělí Jasno 25/11 °C