Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Třanovice
28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > informace pro voliče volby do zastupitelstev obcí 2022 a části senátu

informace pro voliče volby do zastupitelstev obcí 2022 a části senátuInformace pro voliče

 

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 

23. a 24. září 2022. V případě, že senátor nebude zvolen v prvním kole, proběhne o týden později, tj. 

30. září a 1. října, druhé kolo senátních voleb, v němž se utkají dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.

 

Kontakt na OÚ Třanovice

Ing. Karina Tomanová, tel.: 558 696 161,  e-mail: tomanova@tranovice.cz

 

Voličské průkazy

u voleb do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají; volič hlasuje ve volebním okrsku dle místa svého trvalého pobytu

u voleb do Senátu můžete žádat o vydání voličského průkazu již nyní 

 

Voličský průkaz pro senátní volby:


Voličský průkaz můžete použít v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu č. 73. Není možno hlasovat v jiném volebním obvodu.

 

Obce zařazené do volebního obvodu č. 73: 

Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Český Těšín, Dolní Domaslavice, Dolní Lomná, Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Chotěbuz, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Lučina, Milíkov, Morávka, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně, Vyšní Lhoty, Žermanice

 

Se žádostí o vydání voličského průkazu se volič s trvalým pobytem v Třanovicích obrací na Obecní úřad Třanovice.  Lze požádat o vydání voličského průkazu na první i na druhé kolo voleb.

 

Jak a do kdy požádat o vydání voličského průkazu?

·         v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče - nutno doručit Obecnímu úřadu Třanovice nejpozději do 16. září 2022 do 16:00 hodin

·         v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (ID datové schránky obce Třanovice: zevbq7d ) - nutno doručit Obecní úřad Třanovice nejpozději do 16. září 2022 do 16:00 hodin

·         osobně na Obecní úřad Třanovice nejpozději do 21. září 2022 do 16:00 hodin (žadatel je povinen prokázat svoji totožnost, poté s ním bude sepsána žádost o vydání voličského průkazu formou úředního záznamu)

 Vzor žádosti o vydání voličského průkazu pro senátní volby.docx

 

Převzít voličský průkaz může volič osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby, která předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Volič také může požádat o zaslání voličského průkazu na jím určenou adresu. Výdej voličských průkazů na základě podaných žádostí začíná 8. září 2022.

 

Informace pro voliče - občany jiných členských států EU - o možnosti hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí

 Informace pro občany jiných členských států - česky.doc

 

Způsob hlasování

 

Volby do Senátu

Volič  obdrží nejpozději 20. září 2022 sadu hlasovacích lístků (každý kandidát na senátora má samostatný hlasovací lístek). Volič ve volební místnosti po prokázání totožnosti obdrží úřední obálku a v  prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vybere ze sady hlasovacích lístků jeden, který vloží do úřední obálky, aniž by ho upravoval.

 

Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb budou k dispozici pouze ve volebních místnostech, nebudou voličům doručovány do místa trvalého pobytu.

 

Volby do zastupitelstev obcí

Do třanovického zastupitelstva se bude volit 15 zastupitelů. Volič obdrží nejpozději 20. září 2022 jeden společný hlasovací lístek, na kterém budou uvedeny všechny kandidující subjekty. 

Ve volební místnosti volič po prokázání totožnosti obdrží úřední obálku a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde upraví hlasovací lístek, přičemž může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (15). Volič může hlasovat třemi způsoby:

označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 15 křížků) - takto volič volí jednotlivé osobnosti napříč politickým spektrem, 

označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany) - takto volič volí jednu konkrétní stranu a nemůže ovlivnit pořadí kandidátů této volební strany,

označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

 


Počasí

Pátek Zataženo 13/8 °C
Sobota Zataženo 11/8 °C
Neděle Zataženo 8/5 °C
Pondělí Polojasno 6/0 °C