Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 53 Hnojník
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Oznámení o pokračování stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

27.03.2017 08:32 (platnost do: 12.04.2017)
 
 

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky

22.03.2017 10:29
 
 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - kalenádřní rok 2016

15.03.2017 08:00 (platnost do: 18.04.2017)
 
 

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu - r. 2018-2022

07.03.2017 10:23
 
 

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce a Rozpočtových opatření

07.03.2017 10:19
 
 

Rozpočtový výhled - rok 2018 - 2022

07.03.2017 10:17
 
 

Rozpočtové opatření č. 1

07.03.2017 10:14
 
 

Záznam o úpravě rozpočtu

07.03.2017 10:11
 
 

Rozpočet obce Třanovice - rok 2017

07.03.2017 10:09
 
 

Veřejná vyhláška - Sdělení o zpracování Návrh změny č. 1 Územního plánu Třanovice

20.02.2017 09:08 (platnost do: 06.04.2017)